จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของตัวเองให้มีประสิทธภาพมากขึ้น มีประสบการณ์ภาษาจีนที่แน่นและอธิบายหลักการใช้และแยกแยะคำได้ชัดเจน เป็น assistant ให้กับบริษัทใหญ่ และเป็นล่ามในการผลิต ระดับ โกลบอลของโลก อยู่กับเจ้าของภาษาจีน สิงคโปร์ มาตลอด 10ปี

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว