ประวัติการศึกษา
- ม.ปลาย ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
- ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มศว
- ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ มข.
- ป.เอก วิศวกรรมอุตสาหการ มจพ. (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์ทำงาน วิศวกร บริษัท Isuzu Engine Manufacturing Co.,Ltd. (Thailand)

รับสอนเลขม.ต้น แบบ on-site กลุ่มละ 2 คนเพื่อความใส่ใจผู้เรียนหรือแบบ online ก็ได้เช่นกัน.สามารถนัดเรียนตอนเย็นวันธรรมดาหรือช่วงสายๆถึงเที่ยงของวันหยุดครั้งละ 2 ชั่วโมงครับ.

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

คณิตศาสตร์ ม.1 onsite5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ม.1 จำนวนเต็ม, การสร้างทางเรขาคณิต, เลขยกกำลัง, ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองและสามมิติ, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ, กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น, สถิติ (1)

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

คณิตศาสตร์ ม.2 onsite5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ม.2 ทฤษฏีปิทาโกรัส, จำนวนจริง, ปริซึมและทรงกระบอก, การแปลงทางเรขาคณิต, สมบัติเลขยกกำลัง, พหุนาม, สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผลทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

คณิตศาสตร์ ม.3 onsite5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, การแยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่าสอง, สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, ความคล้าย, กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง, สถิติ (3), ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร, วงกลม, พีระมิด กรวย ทรงกลม, ความน่าจะเป็น, อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

คณิตศาสตร์ ม.1 online5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง ม.1 จำนวนเต็ม, การสร้างทางเรขาคณิต, เลขยกกำลัง, ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองและสามมิติ, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ, กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น, สถิติ (1)

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

คณิตศาสตร์ ม.2 online5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง ม.2 ทฤษฏีปิทาโกรัส, จำนวนจริง, ปริซึมและทรงกระบอก, การแปลงทางเรขาคณิต, สมบัติเลขยกกำลัง, พหุนาม, สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผลทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

คณิตศาสตร์ ม.3 online5000 บาท

สอนเย็นวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด ครั้งละ 2 ชั่วโมง ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, การแยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่าสอง, สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, ความคล้าย, กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง, สถิติ (3), ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร, วงกลม, พีระมิด กรวย ทรงกลม, ความน่าจะเป็น, อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น onsite250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียงเนื้อหาตามหลักสูตร ม.ต้น ของนักเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น online250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียงตามเนื้อหาหลักสูตร ม.ต้น ของนักเรียน

สอนออนไลน์ Terminal 21 korat นครราชสีมา เซ็นทรัล โคราช เดอะมอลล์ โคราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว