สวัสดีครับ
ชื่อ นายฉัฏฐ์ภูมิ เชวงศักดิ์สงคราม (ภัทร)
รับสอน
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ไม่เคยเรียนมาก่อน หรือมีพื้นฐานแล้ว สอนตั้งแต่การออกเสียง การเขียน ไวยกรณ์จีน รวมถึงบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กลุ่มผู้เรียน
เด็ก ตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 12 ขวบ
วิธีการสอน
สอนตามหนังสือจีนพื้นฐาน สามารถใช้ตำราของโรงเรียนประกอบ ใช้ โปรแกรม power point canva ประกอบการสอน ให้เด็กวาดภาพ ร้องเพลงจีน (ใช้อะคูเลเล่ กีต้าร์ บรรเลงเพลง) เพื่อช่วยให้เด็กมีความสุข และใจรักในการเรียนภาษาจีน (สามารถสอนเด็กไ้ด้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่เด็กพิเศษ ไปจนถึงเด็กเก่ง)
รูปแบบการเรียน
เรียนตัวต่อตัว เรียนกลุ่มละ 2 - 3 คน หรือ 3 คนขึ้นไป
ประสบการณ์
จบสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีประสบการณ์ในการสอน
ใครอยากเรียนสามารถติดต่อได้นะคะรับ ราคากันเอง ขอบคุณครับ

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนพื้นฐาน400 บาท ต่อชั่วโมง

การออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาจีน การเขียนตัวอักษรภาษาจีน การสนทนาเบื้องต้น

ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว