ครูม่อน เกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสอนพิเศษภาษาจีน เน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพม2 สอนนักเรียนชั้นประถม มัธยม และผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน มีสื่อการสอนที่หลากหลาย สอดแทรกวัฒนธรรมจีน

สอนออนไลน์ คลองสามวา ดอนเมือง สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว