ชื่อนางสาวนภัสสร ตาสูงเนิน
ชื่อเล่น พลอย
อายุ 18 ปี
เพศหญิง
จบมัธยมจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหาร สาขาบัญชี
ผลการเรียนอยู่ในระดับดี
รับสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นิสัย ใจดีมากๆค่ะ

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว