- ปัจจุบันทำงาน Software engineer บริษัทเอกชน
- มีความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการสอน

- รับสอน Scratch / Mblock หรือโปรแกรมอื่นๆ ให้น้องระดับประถม
- ช่วยน้องๆ ทำการบ้าน/โปรเจ็ค โดยวางแผนการเรียน เพื่อให้น้องเข้าใจและสามารถทำการบ้านได้ด้วยตัวเอง
- ปูพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์, การคิดเป็นระบบ, ความคิดสร้างสรรค์

- รับสอนที่บ้าน หรือ ที่ co working space
- สอนตัวต่อตัว หรือ สอนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 4 คน

ปัจจุบันวิชา STEM เป็นวิชาที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน ควรปูพื้นฐานให้ดี ตั้งแต่ระดับชั้นประถม เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

fundamental coding 13500 บาท

- ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Systematical thinking) , การคิดเชิงตรรกศาสตร์ (Logical thinking) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเขียนโปรแกรม หรือ coding ในอนาคต
- ฝึกทักษะการเขียนโค้ดด้วยภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น (Block coding) ที่มุ่งเน้นไปที่ทางความคิดเชิงตรรกะ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

STEM mentor3500 บาท

- ช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลน้องๆ ในการเรียนวิชา STEM หรือ Coding ในหลักสูตร เพื่อให้น้องมีความเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง
- สามารถปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับภาษาที่น้องเรียน โดยจะเสริมและเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมให้

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

ราคาค่าเรียน

Power BI สำหรับวัยทำงาน (แบบออนไลน์)550 บาท ต่อชั่วโมง

การเชื่อมต่อข้อมูล, การเตรียมข้อมูล และ การนำเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Power BI

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กระดับชั้นประถม700 บาท ต่อชั่วโมง

- ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Systematical thinking) , การคิดเชิงตรรกศาสตร์ (Logical thinking) / ฝึกทักษะการเขียนโค้ดด้วยภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น (Block coding) / อธิบายเนื้อหาตามหลักสูตรของน้อง

Data Analysis โดยใช้ Power BI สำหรับผู้ใหญ่700 บาท ต่อชั่วโมง

- พื้นฐานการวิเคราะห์และเขียน BI โดยใช้โปรแกรม Power BI

Digital solution developer โดยใช้ Power apps700 บาท ต่อชั่วโมง

- สร้าง application โดยใช้ Power apps ซึ่งเป็น low code language เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น/มีพื้นฐานด้าน coding น้อย

สอนออนไลน์ กรุงเทพ สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว