ครูญารับสอนพิเศษภาษาจีน นักเรียนชั้น ประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.1-ม.3 จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📌ปูพื้นฐานภาษาจีน
📌รับสอนการบ้าน
📌ติวข้อสอบ
📌ติวสอบเข้า
📌สอนในบทเรียนตามหนังสือเรียนของโรงเรียน
📌ติวสอบเข้า ม.1
📌เพิ่มเกรด
📝รับสอนออนไลน์ ออนไซด์ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม
✨นัดสถานที่เรียนตามที่ผู้เรียนสะดวก
✨ราคาหลักสิบ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนรัฐในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชำระค่าบริการ

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว