• รับสอนภาษาเขมร-online หรือon-site (ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี)
• เน้นหลักไวยากรณ์เบื้องต้น/เน้นการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว
•จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาแล้ว หรือไม่มีพื้นฐานเลย สามารถเรียนภาษาเขมรได้ครับ ขอแค่กล้าจะลองผิดหรือถูก** เรียนจบนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริง***
***ประสบการณ์การทำงานด้านภาษาเขมรของผู้สอน ***
•นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาเขมร สอนระดับชั้น ม.1-3 ,ม.5
•วิทยากร SBP International (khmer language) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
•ผู้ประสานงานด้านภาษาเขมร ตรวจแรงงานประมง (Port In Port Out Control Center ; PIPO)
•ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ล่ามภาษาเขมร ประจำศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
***จบการศึกษา ***
-ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หลักสูตรระยะสั้น -Khmer language for Thai students. Royal University of phnom Penh in Cambodia.
-The Khmer Training Course for Court Interpreter (3 hours). Office of International Affairs, Office of the Judiciary
-ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 9 (ภาษากัมพูชา) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
📌ภาษาเขมรพื้นฐาน เน้นหลักไวยากรณ์ 270บาท /ชม. --- 1 คอร์ส มี 15 ชม. ราคา 4,000 บาท
📌ภาษาเขมรเน้นการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวหรือสนทนาทั่วไป 400 บาท/ชม. --- 1 คอร์ส มี 15 ชม. ราคา 6,000 บาท
*** ทุกคอร์ส อาจมีการยืดหยุ่น หรือปรับตามความเข้าใจของผู้เรียน***
📌จันทร์-ศุกร์ (19.00-22.00) /เสาร์-อาทิตย์ (13.00-21.00)
📌รับแปลเอกสาร ภาษาไทย-ภาษาเขมร /ภาษาเขมร-ภาษาไทย ราคาย่อมเยา

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว