นางสาวพิชญาณัฏฐ์ สุขแซก
สำเร็จการศึกษา สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
📌 มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 4 ปี
📌 สอนออนไลน์ / ตัวต่อตัวหรือจับกลุ่มมาเรียน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)
📌สอนภาษาเขมรพื้นฐานจนถึงการอ่านออก เขียนได้ พูดได้ ฟังได้
📌 แปลเอกสาร ไทย-เขมร เขมร-ไทย

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว