มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ( TOEIC , C1)
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 2 ปี ถนัดสอนในระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย
✅ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
✅สอนเพื่อเพิ่มเกรด
✅สอนการบ้าน
✅สำหรับเตรียมตัวสอบ
✅พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน

🔴ตัวต่อตัว-ออนไลน์🔴

ราคาค่าเรียน

สอนการบ้าน ระดับประถม150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนการบ้านตามเนื้อหา และเสริมเทคนิกพิเศษ ไม่เน้นการจำ แต่ย้ำความความใจ

สอนการบ้านระดับมัธยมต้น 180 บาท ต่อชั่วโมง

อธิบายให้เข้าใจ เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องในระยะยาว ภายในขอบเขตเนื้อหาของการบ้าน

เพิ่มเกรด-เตรียมสอบ ระดับชั้นประถม200 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวน-เรียนล่วงหน้า เพิ่มเทคนิคช่วยเพิ่มความเข้าใจ ตามหลักสูตรจากรร.ของนร.

เพิ่มเกรด-เตรียมสอบ ระดับชั้นมัธยมต้น230 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวน-เรียนล่วงหน้า เทคนิคการทำข้อสอบ ตามหลักสูตรจากรร.ของนร.

สอนออนไลน์ ลำปาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว