จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยม
รับสอนศิลปะ/ทัศนศิลป์ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ราคาสำหรับ online 200/ชม.
ราคาสำหรับ on-site ที่บ้าน/คาเฟ่/ห้าง 300/ชม.
เวลาเรียนตามที่ลูกค้าสะดวก สามารถคุยกันก่อนเพื่อตกลงได้

สามพราน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว