มีประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ
วิชาที่สอน
1.วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2.วิชาวิทยากายภาพ ม.4-ม.5 (สายศิลป์)
3.วิชาชีววิทยา ม.4-ม.5 (สายวิทย์-คณิต)

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Sci M.1-M.3 (onsite)600 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 40% แบบฝึกหัด 20% ข้อสอบ 20% ทวบทวน10% สรุป10%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 600 บาท

Sci M.1-M.3 (online)550 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 40% แบบฝึกหัด 20% ข้อสอบ 20% ทวบทวน10% สรุป10%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 550 บาท

Sci M.4-M.6 (onsite) สำหรับน้องๆสายศิลป์650 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 40% แบบฝึกหัด 20% ข้อสอบ 20% ทวบทวน10% สรุป10%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 650 บาท

Sci M.4-M.6 (online) สำหรับน้องๆสายศิลป์600 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 40% แบบฝึกหัด 20% ข้อสอบ 20% ทวบทวน10% สรุป10%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 600 บาท

Biology M.4-M.6 (onsite) สำหรับน้องๆสายวิทย์-คณิต650 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 45% แบบฝึกหัด 30% ข้อสอบ 20% ทวบทวนและสรุป5%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 650 บาท

Biology M.4-M.6 (online) สำหรับน้องๆสายวิทย์-คณิต600 บาท

เน้นการสอนเพิ่มเกรดตามบทเรียน มีชีทสรุปอ่านง่ายภาพสวย และสรุปภาพรวมของเนื้อหา โดยระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบอธิบายละเอียด
สัดส่วนการสอน = เนื้อหา 45% แบบฝึกหัด 30% ข้อสอบ 20% ทวบทวนและสรุป5%
หมายเหตุ: น้องสามารถแจ้งปรับรูปแบบการสอนหรือปรับสัดส่วนการสอนได้ตามความต้องการ

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 600 บาท

ราคาค่าเรียน

Sci M.1-M.3 (online)550 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

Sci M.1-M.3 (onsite)600 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

Sci M.4-M.6 (online) สำหรับน้องๆสายศิลป์600 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

Biology M.4-M.6 (online) สำหรับน้องๆสายวิทย์-คณิต600 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

Sci M.4-M.6 (onsite) สำหรับน้องๆสายศิลป์650 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

Biology M.4-M.6 (onsite) สำหรับน้องๆสายวิทย์-คณิต650 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา ฝึกการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ

สอนออนไลน์ จตุจักร รัชโยธิน ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว