- ชื่อ วรมน ธานีตระกูล (น้ำ)
- จบการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.06
- รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น
- เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว สามารถสอนที่บ้านของนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่สะดวกเรียนนอกสถานที่
- ค่าสอน 200 บาท/ชั่วโมง/คน หรือตามตกลง
- สามารถชำระเป็นเงินสด หรือ โอนที่บัญชี SCB 406-386653-8
- สถานที่รับสอน : กรุงเทพมหานคร
- วัน/เวลาที่รับการสอน : 8.00-18.00 ทุกวัน

พระโขนง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว