ชื่อคุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครู Master Teacher)
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6
หรือนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ทั้งออนไลน์และที่บ้าน 123|1010 ศูนย์แพทย 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระดับชั้นม.1-ม.3 ค่าสอนชั่วโมงละ 150 บาท
ระดับชั้นม.4-ม.6 ค่าสอนชั่วโมงละ 150 บาท
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ได้ครับ
สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ 30 กว่าปีแล้ว
ตอนนี้กำลังหานักเรียนมาเรียนทดแทนนักเรียนม.6 ที่จบไป 5 คนครับ

สอนออนไลน์ 123|1010 ศูนย์แพทย3 โรงพยยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ศิลา อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว