มีประสบการณ์การสอนชีวะและวิทย์พื้นฐานมาก่อน
เรียนมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์นานาชาติ
สอนเด็กประถม-มต้น เด็กประถม150/ครั้ง เด็กมต้น200/ครั้ง
ตอนมปลายเรียนโครงการSMTEของโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีห้องgifted
ตอนมต้นเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ตอนประถมเรียนอนุบาลราชบุรี english program
ผลงาน สำรองสอวนค่าย1ลำดับที่8ปีการศึกษา2563

ราชบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว