จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขา/ภาควิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เกียรตินิยมอันดับ1
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู
-นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ University of Putra Malaysia
มีประสบการณ์สอน
-ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษสอบเข้าม.1 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษม.1-3 ร.ร.คำม่วง
-สอนพิเศษคณิตศาสตร์นักเรียนป.5 ห้อง EP ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สอนคณิตศาตร์และภาษาอังกฤษ ป.1-6 ร.รใ.คำม่วงจรัสวิทย์
-เตรียมความพร้อม O-net TGAT และ CEFR ม.3และม.6 ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์, ร.ร.คำม่วง
-ฝึกประสบการณ์สอนภาษา นักเรียน EP2และป.5 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยนครราชสีมา
-ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.2 ร.ร.เทศบาล 2 (วัดสมอราย) และ ร.ร.แกร้งคร้อวิทยา
-เตรียมสอบCEFR ปี1 ม.กรุงเทพ
-เตรียมสอบห้อง English Program (EP) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ.3
-ตะลุยโจทย์สอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษ ปี3
-เตรียมสอบเข้าม.1 ร.ร.สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
-เตรียมสอบร.ร.อำมาตย์ฯ
-เตรียมสอบโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว