ชื่อเล่น แพรว เรียนอยู่ปี3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยสอน น้องม.6 จนสามารถติดโควต้าของม.ธรรมศาสตร์ สอนน้องม.3 จนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนหอวังนนท และ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี และสอนน้องจนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018