สวัสดีค่ะ ชื่อ พลอยณภัส ภิญโญณัฐกานต์ เรียกสั้นๆว่า พี่แฟรี่ค่ะ ปัจจุบันพี่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
💡รับสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนตั้งแต่ป.1-ม.3
ติวสอบในโรงเรียน, ติวสอบแข่งขัน, ติวสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ หรือติวเพิ่มความรู้และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง💡
“สอนใจเย็น เข้าใจเด็ก ไม่เร่งรีบและอัดเนื้อหาเยอะจนเกินไป”
📍นัดเวลาสอนได้ทั้งออนไลน์และสถานที่น้องๆสะดวกได้ค่ะ📍
❤️ เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 200 บาท/คน เรียนเป็นกลุ่มก็ได้นะคะ ❤️
🎓✨Profile and Experiences 👩‍⚕️🎓
🩺 สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรอบ Portfolio โครงการผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
🩺 จบมัธยมปลายด้วยเกรดเฉลี่ย 3.82
🩺 เกรดเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาไทยตลอดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00
🩺 เกรดเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00
🩺 มีประสบการณ์ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร ในปี 2022
🩺 ผ่านการศึกษา English Language Course ณ Studio Cambridge,UK ซึ่งได้รับการรับรองโดย BRITISH COUNCIL และ ENGLISHUK MEMBER
🩺 CEFR Level C1 or advanced level
🩺 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา
🩺 ได้รับเกียรติบัตรจากการเเข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🩺 ได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ By Faculty of Veterinary Medicine and Applied Zoology HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy
✨🩺 “ เพราะการเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ “ 🩺✨

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว