พี่โฟล์ค จีรติ รัตนตรียานุภาพ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คะแนน TOEIC 950 คะแนน (เต็ม 990 คะแนน)
- สอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
- ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทางช่อง ALTV, ประสบการณ์สอนภาษาไทยให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติหลายประเทศ
- ลักษณะการสอน: สอนแบบสบาย ๆ เน้นจุดที่สำคัญในแต่ละหัวข้อและจุดที่ยังไม่เข้าใจ (สามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องหัวข้อที่ต้องการให้เน้นได้เลยครับ)
- รายละเอียดอื่น ๆ สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับ

บางบอน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว