สวัสดีค่ะ ครูจื้อนะคะ รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะ คอร์สที่สอนจะเน้นการพูด การฟัง จะมีคำศัพท์หลายๆ หมวด มีบทสนทนาสั้นๆ มีการฝึกพูด ฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดทั้งคอร์ส ซึ่งเหมาะกับนักเรียนระดับ Beginners ค่ะ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้เปิดสอน 1:1 online ค่ะ ตอนนี้รับสอนภาษาไทยอ่านเขียน ด้วยนะคะ ทั้งผู้ใหญ่ ละเด็กลูกครึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

At Ease Speaking Thai 1 ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ5250 บาท

Thai pronunciation, Thai greetings, how to speak politely, how to introduce yourself regarding age, job, living place, where are you from, etc.
places, Numbers, Colors, Fruits and Vegetables, Shopping, Bargaining, Can and Can't, Want and Need, Requesting, Ordering food and drinks.

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5250 บาท

ราคาค่าเรียน

At Ease Speaking Thai 1 ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ350 บาท ต่อชั่วโมง

Thai pronunciation, Thai greetings, how to speak politely, how to introduce yourself regarding age, job, living place, where are you from, etc. places, Numbers, Colors, Fruits and Vegetables, Shopping, Bargaining, Can and Can't, Want and Need, Requesting,

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว