รับสอนพิเศษภาษาจีน ทั้ง online และ on-site
- จบการศึกษา สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร
- มีประสบการณ์เรียนภาษาจีนที่ เมืองฮาร์บินประเทศจีน
- จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
- การันตีประสบการณ์ภาษาจีน 7 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ปัจจุบันรับราชการครู
- ชนะเลิศการแข่งขันการสอนภาษาจีน
- รางวัลชนะเลิศจากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมากมาย

ราคาค่าเรียน

เริ่มต้นภาษาจีน250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสนทนาพื้นฐาน

สนทนาภาษาจีน250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้การสนทนาในชีวิตประจำวัน

สอบวัดระดับ HSK 1-4250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาเตรียมสอบ

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว