หลักสูตรเรียนลัด เทคนิคพัฒนาเซลสมอง เห็นผลไว
# รับสอนพิเศษ ( เดี่ยว / กลุ่ม / ที่บ้าน / จุดนัดหมาย)
สำหรับเด็กทุกคน เด็กพิเศษ เด็กสมาธิสั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ สู่ความเป็นอัจฉริยะ
ด้าน คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษา / กราฟฟิก / เปียโน
สอนโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร
(ปริญญาโทจิตวิทยาการสอน ประเทศออสเตรเลีย)
- ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร ใน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย
- นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 30 ปี
- สุภาพ ใจเย็น มีคุณธรรม มีทักษะจิตวิทยา และมีเจตนคติ ในการสอนที่ดี
> สามารถทำให้เด็กที่คะแนนเรียนน้อย พัฒนาการเรียนรู้ได้ไวทำคะแนนได้ดีขึ้น ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
> สามารถทำให้ เด็กพิเศษ เด็กสมาธิสั้น มีสมาธิดี เรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพที่เด่นชัด ตามช่วงวัย
> สามารถทำให้เด็กในวัยเรียนรู้ เป็นอัจฉริยะสู่ความสำเร็จ
> ยินดีให้คำปรึกษา ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก และการศึกษาของเด็ก ทุกช่วงวัย

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว