เป็นนักศึกษาครูชั้นปี3 สาขาภาษาอังกฤษ
มีการให้ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน ทำการสอนและบอกเทคนิคการทำแบบฝึกหัด หลังสอนเสร็จจะมีการวัดความรู้หลังสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่3
ราคา 1000 บาทต่ออาทิตย์
เวลา 17.00-18.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ เวลา13.00-15.00น.

ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว