- ติดอักษรเอกอิ้ง รอบ quota 15 คน มศก.
- dek65 eng สามัญ 75/100 คะแนน gat eng 103/150 คะแนน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดี
- พื้นฐานทั่วไปแน่น
- CEFR C1
- เพศหญิง ใจดี เป็นมิตร ไม่เครียด เน้นเข้าใจ
- เปิดกว้าง ถามคำถามได้เสมอ

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว