จบจาก bermingham/ ศิลปกร inter Digital communication design สาขา animation จบด้าน animation 3d ประสบการณ์รับงานออกแบบทั้งด้าน product designให้กับแบรนเครื่องสำอาง, interior design ให้โรงแรมเครือinter และมีสอน ที่ สหวิทย์บริหารธุรกิจ สาขากราฟฟิค ปัจจุบัน วิชา3D design และ งานตัดต่อvdo, motion graphic, visual effect ด้วย

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุย ติดต่อ การสัมภาษณ์ การใช้ชีวิต400 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะภาษาที่ใช้ในการใช้ชีวิตจริงเพิ่มการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

3D design 700 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานการทำงานการสร้างผลงาน 3D ที่สามารถต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบงานออกแบบ โดยใช้โปรแกรม autodesk maya และ keyshot เป็นหลัก

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว