บุณฑริกา คงสถาพรชัย
เพศหญิง
นาเดีย
อายุ23ปี
:สอนคณิตให้น้องตั้งเเต่ป.1-ม.3
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ทุกระดับชั้นตัิงเเต่ป.1-ม.6 สามารถติวเพิ่มเกรดในโรงเรียนเเละสามารถสอนติวเข้าม.1 ม.4 เเละมหาวิทยาลัยได้
ผลงาน
:สอบโอเน็ต ม.6 คะเเนนวิชาภาษาอังกฤษได้ 83.75คะเเนน
:สอบโอเน็ต ม.6 คะเเนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 90คะเเนน
:เคยเเข่งขันวัดระดับวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนตอนม.4 ได้ที่1
:เคยเป็นตัวเเทนโรงเรียนไปเเข่งเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ
:สอบวิชาภาษาอังกฤษในมหาลัยได้Aตลอด
:สอบวัดระดับภาษาอังกฤษในมหาลัยได้ระดับB2
:gatเชื่อมโยงเคยสอบ2ครั้ง ได้เต็มทุกครั้ง

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว