รับสอนวิทย์-คณิต ตั้งแต่ ประถม-มัธยมต้น
ประวัติการศึกษา
เรียนครูมาโดยตรง
อุดมศึกษา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์สอน 4 ปี
- ระดับอนุบาล
- ประถมศึกษา ป.1 - ป.6
- มัธยมต้น
- จินตคณิต
สอนการบ้าน
สอนเพิ่มเกรด
เรียนปรับพื้นฐาน
สอนออนไลน์
ติวเข้าเข้าม .1
น้อง ๆที่สอบ ติด
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ ห้อง IEP และสามัญ
- โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นน
- โรงเรียนหอวัง นน
- โรงเรียนบดินทรเดชา
- โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี ฯ
- โรงเรียนประจำจังหวัดต่าง ๆ

การสอนแบบออนไลน์
อัตราค่าเรียนแบบตัวต่อตัว : 200 - 300 บาทต่อชั่วโมง
แบบคอร์สเรียนตัวต่อตัว: 10 ชั่วโมง 2000 บาท
แบบกลุ่ม 3 คน : 300 บาท ต่อชั่วโมง
แบบกลุ่ม 5 คน : 400 บาท ต่อชั่วโมง

รูปแบบการสอน
สอนแบบเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง ใจดี ไม่เครียด เน้นทำความเข้าใจ ฝึกทำโจยท์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น

ดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว