พิชิต ตันติเวชวงศ์
เหล่าซือสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งมีประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี
ได้รับความไว้ใจให้สอนโรงเรียนในสังกัด สพฐ สช และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาหลายแห่ง และตามบ้านพักอาศัย
รับสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยินดีสอนออนไลน์ และตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ปัจจุบันรับสอนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ คุณภาพสูงราคามิตรภาพ

คลองสาน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว