มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาจีน เคยเรียนภาษาจีนเป็นเวลาร่วมเกือบ6ปี เคยมีประสบการณ์สอนเด็กประถม
•ม.5 เคย แลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเวลา1ภาคเรียน
• ป.ตรี ปี1-ปี4 ได้ทุนขงจื๊อ(100%) ยื่นทุนม.นานาชาติเซี่ยงไฮ้ได้สำเร็จ(上海外国语大学)
•ปัจจุบัน ใกล้จบการศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
•สอบผ่านhskkระดับกลาง และhskkระดับ6สูงสุด เกรดเฉลี่ยที่ม.จีน ไม่ต่ำกว่า3.80ทุกภาคเรียน
•รับติวทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
hsk (1-5),pat7.4,การบ้าน,ศัพท์-ไวยากรณ์หรือคอร์สระยะสั้น รับสอนไม่จำกัดช่วงอายุ คนไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้
•ราคาเรียนสามารถตกลงกันได้ค่ะ
นอกจากทักษะฟัง อ่าน เขียน ภาษา ไวยากรณ์ การสื่อสาร ส่วนตัวจะเน้นเรื่องการออกเสียง และสามารถนำไปใช้ได้จริง วิธีการสอนจะเน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ และบทสนทนาที่ได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และอาจจะสอดแทรกสื่อเพลง หรือคลิปสั้นมาสอน เพื่อเป็นการเรียนและนันทนาการไปในตัว ผู้เรียนจะได้ไม่เครียดมาก

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนฟังพูดอ่านเขียนและการสื่อสาร170 บาท ต่อชั่วโมง

แล้วแต่ลูกค้ารีเควส ถ้าเรียนเพื่อสอบ ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สำคัญและมักจะออกข้อสอบ ถ้าผู้เรียนต้องการสิ่อสารกับชาวต่างชาติได้ จะได้เรียนหลักสูตรเน้นการฟัง และการพูดโต้ตอบที่ใช้ในชีวิตประจำได้จริงๆ

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว