จบครุศาสตร์บัญฑิต เอกวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
จบหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลินประเทศจีน ( 广西师范大学 )
มีประสบการณ์ฝึกสอน1ปีการศึกษา ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ กทม.
รับสอนภาษาจีนพื้นฐาน ทั้งเด็กประถม มัธยม รวมถึงผู้ที่สนใจ

สอนออนไลน์ รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว