เรียนแคลคูลัส พิษณุโลก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

พิมลพรรณ เพ็งสุริยา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

การศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
- กำลังศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร…

Ezy Math Phitsanulok (ครูพี่มุก)

3 รีวิว

สอนออนไลน์ พิษณุโลก

และรับสอนแคลคูลัส 1 มหาวิทยาลัยต่างๆ
มีทั้งเรียน เดี่ยว และ กลุ่ม VDO Call ได้
เน้นเพิ่มคะแนนห้องเรียน ติวสอบกลางภาค ปลายภาค
เน้นติวสอบเข้าชั้นม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย
เน้นเรียนคนน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นายเอกฤทธิ์​ ทองยวง

3 รีวิว

สอนออนไลน์ พิษณุโลก

- แคลคูลัส​ 1​
- Pat1
- เตรียมสอบเข้า​ ม.1​ ม.4​
- เตรียมสอบม​ กพ
- ปูพื้นฐานเน้นเพิ่มเกรด

wirawan sonpang

1 รีวิว

พิษณุโลก

วิราวรรณ สอนแปง
จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เอกสถิติมหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังเรียนปอโทปีสอง คณะวิทยาศาสตร์ เอกสถิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราเข้าใจ
การสอนเป็นการเน้นปูพื้นฐานจนถึงสอบแข่งขัน

ยศธร สุขสอาด

พิษณุโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงเรียน:
รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 บาท (สำหรับโปรโมชั่นในตอนนี้ เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง ในราคา 5,000 บาท)
***ด้วยประสบการณ์และคุณภาพในการสอนทบทวนของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากกว่า 5 ปี***
ประวัติการศึกษา:
2560-2562 หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี

สอนออนไลน์ พิษณุโลก

มีประสบการณ์ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์
เคยฝึกสอนที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เเละสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
อัจจุบันเป็นนิสิตทุน ป. โท ในสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รินทร์ลภัส วัฒนะศิริโกศล

100 บาท/ชม

สอนออนไลน์

• ป. 5,6
• ม. 1,2,3
• ม. 4,5,6
• แคลคูลัส1, แคลคูลัส2
แดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(เกียรตินิยม อันดับ 1) จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกและกำลังจะจบการศึกษาเร็วๆ นี้ค่ะ :)
ครูอัธยาศัยดี เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย อธิบายละเอียดค่ะ…

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่พิษณุโลก

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
เคมี