เรียนแคลคูลัส บ้านบึง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Trairong bureesre

ชลบุรี

แคลคูลัสนักเรียนมัธยมเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัยและการประยุกต์
ปรับพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจากพื้นฐานถึงขั้นสูง
วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เน้นประยุกต์ใช้งานได้จริง
เครื่องมือวัดพื้นฐาน

palakorn

สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 และระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 เวลาสอน เสาร์ อาทิตย์โดยผู้สอนทำงานเป็นวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานที่สอนผู้เรียนกำหนดเอง สอนตัวต่อตัวหรือผู้เรียนจัดกลุ่มเองได้ พื้นที่รับสอน กทม. ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ปุ้ย

ชลบุรี

สวัสดีค่ะ ชื่อ ปุ้ยค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศสตร์
รับสอนวิชา คณิต-วิทย์ ระดับชั้น ป.1- ม.3
เน้นปรับพื้นฐาน เข้าใจง่าย ทำให้คณิตเป็นเรื่องง่าย เป็นกันเองและสนุกสนานไปด้วยกัน
รับสอน ตัวต่อตัว/กลุ่ม ชั่วโมงละ 150 บาท ค่ะ
สามารถไปสอนได้ถึงบ้านเลยค่ะ

แนน อัญชลี

สอนตัวต่อตัว

การศึกษาจบปริญญาตรี วิศกรรมเคมี และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยูในบริษัทเอกชนชั้นนำ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกวัน นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังยังสามารถสอนวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ได้ด้วย
วันธรรมดาสะดวกสอน 1ทุ่มเป็นต้นไป ได้ทั้งบริเวณสัตหีบ พัทยา ศรีราชา บางแสน และชลบุรี วันเสาร์ได้ตลอดวัน…

ศิริพร จีนศาตร

ชลบุรี

ชื่อ นางสาวศิริพร จีนศาตร จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.12 ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3ปีครึ่ง
รับสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น ชีวะ เคมี ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ ประถม

สถานที่ใกล้เคียง

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
บางบ่อ

เรียนวิชาอื่นๆที่บ้านบึง

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์