เรียนเศรษฐศาสตร์ สุราษฎร์ธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Kornkamonc

  • สุราษฎร์ธานี

ป.โท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประสบการณ์ทำงาน : เป็นผู้ตรวจสอบภาษี ที่ KPMG
ปัจจุบันทำงาน บัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านการสอน:
สอนเด็กประถม 3ปี แบบตัวต่อตัว
สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี แบบตัวต่อตัว