เราจะช่วยคุณหาครูสอนเปียโน

ครูสอนเปียโนที่สวนหลวง

Krutoon

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุพิชญา ไกรคงจิตต์

ออนไลน์: วันนี้


สวัสดีค่า ครูตูนนะคะ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

พ.ศ. 2552 งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยใช้
"ขิมบำบัด" ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก RIC มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2553 ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
พ.ศ. 2555 ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนิสิตที่มีความบกพร่องที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา "ดนตรีเด็กเล็ก" ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โดยใช้คียบอร์ดในกิจกรรม "ร้อง เล่น เต้น" ที่โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
พ.ศ. 2559 เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนอนุบาลเชาว์ดี โดยเน้นกิจกรรม ร้อง เล่น


Khunkim Banjo ($$$ Kim Land $$$)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เทอดศักดิ์ ฝักบัว

มีวิดิโอ

Mr.Kim Banjo

รับสอนเครื่องดนตรี Bluegrass Style : Banjo , Mandolin , Accordion


Chavisa Li

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเอกดนตรีตะวันตก เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสอนพื้นฐานการเล่นเปียโนสำหรับผู้ฝึกใหม่และผู้ที่สนใจเล่นเปียโนเป็นงานอดิเรกได้

สอนทักษะการอ่านโน้ต เทคนิคการเล่นเปียโน และทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปได้เมื่อไม่ได้เรียนต่อ


มายด์

สอนภาษา อังกฤษ กับจีนได้ค่ะ
ภาษาอังกฤษสอนได้ทุกระดับ ส่วนภาษาจีนได้ระดับตำ่ถึงปานกลางค่ะ
PET 90
FCE 94
IELTS 8.00/8.50
Mandarin IGCSE A*
Mandarin AS 89%
สะดวกสอนออนไลน์ช่วงเย็นค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737