เราจะช่วยคุณหาครูสอนเปียโน

ครูสอนเปียโนที่บางพลัด

ปรีชญา อินทรธานี (ครูไผ่)

- จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาค ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Piano Performance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 1

มีประสบการณ์สอนมา 7ปีค่ะ ตั้งแต่เด็กเล็ก ถึง ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนได้ค่ะ อยากให้ลูกๆ ของท่าน ปลูกฝังการเรียนดนตรี รักเสียงดนตรี ยินดีนะคะ


อชิตพล สารกิจพันธ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อชิตพล สารกิจพันธ์

มีวิดิโอ

สวัสดีครับ ชื่อครูอาร์ตครับผม เป็นครูสอนดนตรี และมีความรู้ด้าน 3D Visualization, Graphic Design, และ Photo Adjustment สะดวกสอนทุกที่ในกรุงเทพฯ ที่มีรถเมล์ไปถึง โดยเปิดสอนรายวิชาดังนี้
- กีตาร์โปร่งและไฟฟ้า
- เบส
- กลอง
- ไวโอลิน
- 3Ds Max
- Adobe (Photoshop, Illustrator, Lightroom)


อารียา เครื่องกลาง

ชื่อ น.ส.อารียา เครื่องกลาง ชื่อเล่น ทราย
อายุ 22 ปี
ประวัติการศึกษา :
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
GPA : 3.28
เคยเรียนเปียโนกับ : อ.ศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง, อ.วิรัตน์ ปาฏิมาปกรณ์

เคยเรียนร้องเพลงกับ : อ.วิรัตน์ ปาฏิมาปกรณ์, อ.เพลิน โศภิษฐ์พงศธร ,Caroline Buntolo

ผลงานและรางวัล :
Trinity Piano Grade 5

ความสามารถ
ประสบการณ์การทำงาน : สอนพิเศษดนตรี (ร้องเพลง,เปียโน) ในสถานบันดนตรี ต่างๆ


Pich Pakwilaikiat

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชญ์ ภักดิ์วิไลเกียรติ

สวัสดีค่ะ
ชื่อพิชญ์นะคะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สอง คณะนิติศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
tuget 790/ Cutep 98


นิ้ง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุพิชชา ศิริอธิวัฒน์

กำลังศึกษาอยู่มหิดลอินเตอร์ปี3คณะBBAค่ะ เคยไปแลกเปลี่ยนอเมริกามี1ปี มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังฤษ และ ก็เลขระดับไม่เกินม.3 ค่ะ เคยผ่านการสอนเด็กep.แล้วก้อินเตอร์ทั้งวิชาเลขแล้วก็อังกฤษ แล้วก็เคยสอนสนทนาภาษาไทยเด็กต่างชาติทางออนไลน์ค่ะ


Pop

มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษกว่า 10 ปี ในการทำงาน และการศึกษา
มีทักษะในการสอน...ไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาหรือดนตรี
เรียนด้วยไม่เครียด ไม่กดดัน


Pound

มีวิดิโอ

ณัฐกิตต์ หรือ ปอนด์ จบมัธยมศึกษา กองดุนิยางค์ทหารเรือ และ จบมหาวิทยาลัย จาก คณะดุริยางคศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนดนตรี 9 ปี ประสบการณ์สอนดนตรีบำบัดสำหรับเด็กเล็ก ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี ดนตรีเพื่อเพิมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก สำหรับเด็กเตรียมสอบเข้ามหาลัยด้านดนตรี สามารถสอน ทฤษฎีดนตรีสากลได้
เครื่องดนตรีที่ถนัด : ฟลุต และ เปียโน
Kindly let me introduce myself, my name is Pound. I actually graduated from loyal Thai navy music school and faculty of music, Silpakorn University.My major is flute and minor is piano. I myself have 9 year experiences of teaching music. I'am able to


เขียน เจนสุวรรณ์ (เขียน)

- รับสอนเปียโน สำหรับสอบ trinity guildhall หรือ สอนเพลงป๊อป ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนระดับยาก
- รับสอน ความถนัดทางสถาปัตยกรรม PAT4 หรือสอบตรง ของ คณะ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยต่างๆ

ประวัติ
- ปัจจุบัน ศึกษา อยุ่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ชั้นปีที่ 3
- สอบ trinity guildhall ได้ certification grade 8 (distinction mark)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018