เราจะช่วยคุณหาครูสอนเคมี

ครูสอนเคมีที่ประเวศ

ณัชชา ประชากรณ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัชชา ประชากรณ์

สอนเป็นกันเองไม่เครียด ไม่กดดัน สอนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ไม่ท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง


Ekanat Boonlue(Barge)

สอนเน้นเข้าใจ ใส่ใจ สนุกแบบมีสาระ


ชาญชัย


ชื่อนายชาญชัย ปาสุวรรณ ชื่อเล่นไมค์ครับ
จบจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสหกรรม เกรดเฉลี่ย 3.19
ประสบการณ์สอน
เคยสอนเคมีพื้นฐาน มหาวิทยาลัย ปี1 เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย math 1,2 มหาวิทยาลัยปี1 คณิตศาสตร์ติว Pat1 ครับ


นริสา นฤมิตร (ครูพี่เกด)

ชื่อ ครูพี่เกด ถนัดสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ตั้งแต่ระดับประถม - มัธยมปลาย เน้นการสอนแบบบรูณาการ การคิด และใช้เหตุ ใช้ผล เรียน สนุก ไม่เครียด เป็นกันเอง


สกุลรัตน์ ตันติศิลปานนท์

โรงเรียนมัธยม: Ekamai International School
มหาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นานาชาติ เอกเคมี
ประสบการณ์: 3 ปี สอนได้ทุกวัย
สอนได้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย
สอน cu-tep, TOEIC, IELTS, SAT chemistry, Science, Math
สอนเด็กนานาชาติได้

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737