ติวสถาปัตย์ พิษณุโลก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Kru Anne

  • พิษณุโลก

** ดิฉันเป็นครูและสถาปนิก สอนสาขาสถาปัตยกรรม
** มีความถนัดด้านการสอนพื้นฐานงานศิลปะ การออกแบบและเขียนสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
** มีประสบการณ์การสอนในระดับ ปวช ปวส และ ป.ตรี
** มีประสบการณ์สอนศิลปะลูกๆ ในวัยประถมและมัธยมศึกษา
** มีประสบการณ์เป็นครูควบคุมทีมแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศ…