เรียนภาษาไทย หนองจอก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

chidchanok

 • หนองจอก

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
เริ่มรับงานสอนพิเศษขณะที่เรียนชั้นปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยทั้งที่นักเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย และสามารถสอนได้ทั้งในรูปแบบสอนการบ้าน เตรียมสอบแต่ละภาคเรียน จนถึง…

ครูยุ้ย

 • หนองจอก

รับสอนพิเศษภาษาไทยในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ติวสอบ o-net GAT เชื่อมโยง สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติด้วย มีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เรียนสนุก ได้ความรู้ เสริมปัญญา…

อาจารย์มณฑา

 • หนองจอก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91
วิชาที่รับสอน มีดังนี้
1.ระดับอนุบาล
ปูพื้นฐาน พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ…

Kru Chanaphum SonThai

 • หนองจอก

จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพครู 4 ปี
- รับสอนพิเศษออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น
- รับติวเพื่อเข้าสอบแข่งขันโรงเรียนดังในเขกรุงเทพ
- รับติวเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ…

Titima Longsripoom

 • หนองจอก

📌รับสอนภาษาไทยในระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาตอนต้น
**เรียนเนื้อหาล่วงหน้า
**เรียนเพิ่มเกรด
**ฝึกอ่านออก- เขียนได้ (สำหรับท่านที่ต้องการเน้นเรื่องอ่านออก )
**อัตราค่าเรียน 200 บาท/ ชั่วโมง…

ลินรยา

 • หนองจอก

ครูวิวค่ะ อายุ 26 ปี ปัจจุบันรับราชการครู สอนชั้นอนุบาลค่ะ รับสอนภาษาไทยเตรียมความพร้อมเด็กก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา ให้เด็กๆมีพื้นฐานการอ่านออก-เขียนได้
รวมถึงทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ .. ขอบคุณค่ะ ^^…

Phattaramol Chitborisut

 • หนองจอก

รับสอนพิเศษน้องๆอนุบาลในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เน้นให้สร้างพัฒนาการพื้นฐานให้น้อง โดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ค่ะ
ในส่วนน้องๆชั้นประถมรับสอนตัวต่อตัว สอนการบ้าน แต่วิชาหลักที่รับสอนคือวิชาคณิตศาสตร์ สอนตรงที่บ้านได้ค่ะ :) น้องๆมัธยมต้นรับสอนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยค่ะ
คติประจำใจ :…

ประยูร เหลาศรี

 • หนองจอก

- จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
- ทำงานบริษัทฯ เอกชนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านเป็นวิทยากร
- มีบุคลิกภาพดี และมีทักษะการสื่อสารนำเสนอ
- สามารถสอนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับประถมศึกษา, คอมพิวเตอร์ Microsoft Office…

tttatartatar

 • หนองจอก

สวัสดีคะ ชื่อ ตาต้า นะคะ เป็นนักศึกษาปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่สนใจเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ในวิชาชีววิทยา รับสอนในจังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อได้เลยคะะ…

thitiporn

 • หนองจอก

ดิฉันเป็นคนที่รักการเรียนและรักการเรียนรู้ และได้อยู่ใกล้ชิดและมีส่วนสอน และช่วยสอนภาษาอังกฤษที่ศูนย์สอนภาษาอังกฤษมาก่อน กล้าที่จะพูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยม ดิฉันจึงสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง…

มุก ภัทราพรรณ ชายทุ่ย

 • หนองจอก

สวัสดีค่ะพี่ชื่อมุกนะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปี3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พี่สอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมนะคะ แต่ถ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาถ้าสนใจก็ติดต่อได้ค่ะ…

รุ่งนภา ชาติพันธ์จันทร์

 • 1 รีวิว
 • หนองจอก

ทั้งนี้ช่วงวันแรกครูต้องสอบถามข้อมูลและวัดความรู้นร.ก่อนที่จะสอน โดนเฉพาะนร.ประถมต้นต้องเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณ ประถมปลายเตรียมพื้นฐาน5วิชาหลักในการสอบเข้าม.1…

Rawipa A

 • 1 รีวิว
 • หนองจอก

ชื่อพี่น้ำฝนนะคะ เรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี ภาคอินเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ และกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมต้น ช่วยเก็งข้อสอบ สอนการบ้านได้…

Karawan

 • 200 บาท/ชม
 • หนองจอก

- วิชาภาษาไทยเพิ่มเกรด (ม5/ม.6)
- ติวสอบ Gat ไทย (ม.6)
- ปูพื้นฐาน ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน (ม.4/ม.6)
- ติวสอบ Pat7.1 ภาษาฝรั่งเศส (ม.6) (น้องไม่มีพื้นฐานเลย เรียนเพียง 1 เดือน สอบได้ 150 คะแนน)
วิชาที่สะดวกสอน:…

ชลทิณี (ครูน้ำฝน)

 • หนองจอก

สาขาวิชาสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1
รับสอนวิชาสังคมศึกษา
( หน้าที่พลเมือง สังคมหลัก กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล)
สอนได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม-มัธยมปลาย
เรียนง่าย เรียนสนุก…

มัลลิกา โพธิ์ผึ้ง

 • หนองจอก

- ประสบการณ์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 2 ปี
- ติวเตอร์สนทนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น(English camp at Ochanomizu university)
- ปัจจุบันทำงานอยู่ประเทศเยอรมณี
- ระดับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษของผู้สอน C1
• มีเอกสารเรียน+แบบฝึกหัดให้…

Ws official

 • หนองจอก

* การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
* การทำงานเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์
* ล่ามและทีมงานในอีเวนท์(ถาคภาษาอังกฤษ)
* งานภาคภาษาอังกฤษด้านอาหารและการท่องเที่ยว
- มีประสบการณ์สอนทั้งเด็กไทย , EP, อินเตอร์และการสอนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ, อื่นๆ
หากมีคำถามติดต่อได้ตามอีเมลล์…

พรรณทิพย์ สุทธาเวศ

 • หนองจอก

มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วค่ะ
นิส้ยส่วนตัวยิ้มเเย้ม ร่าเริง เฮฮา เเละคุยเก่งค่ะ
ชอบการอธิบายเเละบรรยายให้เห็นภาพค่ะ
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ…

กนกกาญจน์ นุกูล

 • หนองจอก

ป.ตรี กศบ. ภาษาไทย ม.บูรพา
ป.โท ศศ.ม. ภาษาไทย มศว.
กำลังศึกษาปริญาเอก ปร.ด. การสอนภาษาไทย ม.ศิลปากร
เคยทำงานอาจารย์ ที่ ม.อีสเทิร์นเอเชีย มศว. ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฯ ประสบการณ์สอนภาษาไทย 9 ปี…

พลอย

 • 1 รีวิว
 • หนองจอก

จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรม สาขาปิโตรเคมี หลักสูตรสองภาษา เคยทำงานมาแล้ว ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี ชีววิทยา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 🙏🙏🙏🙏🙏…

ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัวที่หนองจอก ควรมีอายุเท่าไหร่

เว็บไซต์​ BestKru มีติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่ หนองจอก หลายท่าน และมีคอร์สมากมายสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนจนเก่งภาษาไทยได้

เรียนภาษาไทยที่หนองจอกเอาไปใช้ประโยชน์ใดบ้าง

บ่อยครั้งบทเรียนจะขึ้นอยู่กับเหตุผลการเรียนของผู้เรียน จุดประสงค์เรียนพิเศษภาษาไทยที่พบบ่อย เช่น
- ติวภาษาไทยเสริมเพิ่มเกรด
- สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
- ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทย, เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ติวเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย
- การเตรียมสอบเข้าทำงาน, ติวสอบข้อสอบ ก.พ.
- ติวสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย (หลักภาษา)
- เรียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- เรียนการเขียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ
หากผู้เรียนมีจุดประสงค์การเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งคุณครูสอนภาษาไทย เพื่อที่คุณครูจะได้ปรับการสอนให้เข้ากับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน

ติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่หนองจอกมีคอร์สสอนภาษาไทยอะไรบ้าง

เพราะติวเตอร์ที่รับสอนภาษาไทยที่หนองจอกมีหลายท่าน ผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยที่หนองจอกเลือกลงเรียนได้หลายบทเรียน/หลักสูตรตามต้องการ เช่น
- ภาษาไทยพื้นฐาน ตัวอักษรภาษาไทยและสระภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- วรรณยุกต์และการอ่านออกเสียงภาษาไทย
- เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย (คำนาม, สรรพนาม, คำบุพบท, กริยา, วิเศษณ์, สันธาน, อุทาน)
- การแต่งประโยคภาษาไทย การแต่งร้อยกรองร้อยแก้ว และการอ่าน
- วรรณกรรมและวรรณคดีไทย วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
- การอ่านจับใจความภาษาไทย
- การเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กรณีนักเรียนอยากเรียนหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ติวเตอร์ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้