เรียนภาษาเยอรมัน นครปฐม ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Namtarn

 • นครปฐม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใจดี อารมณ์ดี พูดเก่ง ยิ้มง่าย น่าเชื่อถือ ^^
My name is Namtarn. I'm studying in the faculty of Political Science, Thammasat University. My major is International Affairs and my minor is German. I am very friendly, talkative, positive-thinking, reasonable and believable.

เบลล่า

 • 13 รีวิว
 • นครปฐม

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Gesundheitswissenschaften)ที่ เมือง Hamburg (HAW Hamburg),เยอรมนี และปริญญาโทจิตวิทยาประยุกต์,ประเทศไทย (งานวิจัยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-ประสบการณ์ ใช้ชีวิตเรียนและทำงานเป็นเวลา10 กว่าปีที่ประเทศเยอรมัน…

DenglishbyBM (พี่ใบหม่อน)

 • นครปฐม

สอนภาษาเยอรมันตั้งแต่ A1 - B1 ติวเตอร์จบจากอักษรศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน สอบผ่าน B2 Goethe-Zertifikat และ on-SET
สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย
ปูพื้นฐาน เตรียมสอบ พร้อมบอกเทคนิคการทำข้อสอบ
ติวเตอร์ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 4 ปี มีทั้งแบบเรียนเป็นคอร์ส…

AomKot สอนภาษาเยอรมัน (A1-A2)

 • 150 บาท/ชม
 • นครปฐม

- ติวเตอร์อ้อมกช กชกร จรรยาสวัสดิ์ รับสอนภาษาเยอรมัน (A1-A2) ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)
- ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (MA Deutsch als Fremdsprache) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2562…

พี่อร

 • 1 รีวิว
 • นครปฐม

จบคณะอักษรศาสตร์ เอกเยอรมัน โทอังกฤษ(เกียรตินิยมอันดับ2) เมื่อปี58
Toeic 725
Ielts 6.0
เคยไป work and travel 5 เดือนที่ usa
---

Film Thanchanok

 • 250 บาท/ชม
 • นครปฐม

ระดับการศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรี ขึ้นชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน โทประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์เกียรตินิยมอันดับ 2
ผลงานที่ผ่านมา :
- วัดระดับภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการทดสอบ ได้ระดับ B1
Gat 204.39/300 ปี 2561

Nootchanart Ratchaborworn

 • นครปฐม

สวัสดีค่ะชื่อนุชนาฏ ราชบวร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึง เหรียญทอง และเคยได้นับทุนไปศึกษาด้านการสอนภาษาเยอรมันจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี