เรียนภาษาเขมร สุรินทร์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Umdang

  • 250 บาท/ชม
  • สุรินทร์

🎯 รับสอนภาษาเขมรพื้นฐาน อาทิ
- บทสนทนาในชีวิตประจำ
- การอ่าน เขียน ภาษาเขมร
🎯 รับแปลงานแปลเอกสาร เขมร-ไทย
👩‍🎓🎉 จบเอก ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ภาษาเขมร) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 🇹🇭

เรียนภาษาเขมรกับครูกันย์

  • 300 บาท/ชม
  • สุรินทร์

สำเร็จการศึกษา สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีพ ข้าราชการครู สังกัด สพฐ. 👩‍🏫
📌สอนภาษาเขมรพื้นฐาน - ศัพท์ทางราชการ
📌 แปลเอกสาร ไทย-เขมร เขมร-ไทย
📌กลุ่มลูกค้า : นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาเขมร…

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่สุรินทร์

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย