เรียนภาษาเกาหลี สุราษฎร์ธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Rabbitie29

  • สุราษฎร์ธานี

#รับสอนภาษาเกาหลี
#ตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงระดับเตรียมสอบTopik
#ผู้สอนจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเกาหลีศึกษา
# จบจากสถาบันภาษา มหาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้
#มีประสบการณ์สอนภาษาเกาหลี ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

อรอุษา หนองตรุด

  • สุราษฎร์ธานี

ปริญญาโท (M.A.) major: Music composition, School of Music, Korea National University of Arts (KNUA), South Korea
กำลังศึกษาปริญญาเอก ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการสอบ TOPIK ระดับ 4…

สอนภาษาจีน-♡เกาหลี♡-อังกฤษ@สุราษฎร์ธานี

  • สุราษฎร์ธานี

#เม่ยหลินนน์สอนจีนเกาหลีโลจิสติกส์สุราษฎร์ธานี
#เม่ยหลินน์อีดียูเซนเตอร์
#รรสุราษฎร์ธานี
#สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
#งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…