เรียนภาษาฝรั่งเศส สุราษฎร์ธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Prawanwit SRIJAN (James)

  • สุราษฎร์ธานี

Tutor ภาษาฝรั่งเศส
- ระดับพื้นฐาน
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน เน้นให้อ่านออก เขียนได้และพูดได้ในระดับบื้องต้น โดยเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพิ่มความเข้าใจสำหรับการเรียนต่อยอดในชั้นเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนและการใช้งานในการทำงานกับคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
-ระดับกลาง…