เรียนภาษาเกาหลี ลพบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Bomi

  • ลพบุรี

-รับสอนการบ้าน สอนพิเศษกรณีผู้เรียนกำลังเรียนอยู่สายภาษาเกาหลี เรทราคาจะเป็นอีกเรทนึง
-รับสอนตั้งแต่วัยประถมเป็นต้นไปค่ะ
🌷สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ตั้งแต่พยัญชนะ การออกเสียง
🌷เตรียมโทปิค ระดับ1
🌷ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน…