เรียนภาษาสเปน บางละมุง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

กัญพัชร นิพนธ์เจริญโชติ (เซ้ง)

  • บางละมุง

- เนื่องจากติวเตอร์มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เริ่มจากศูนย์มาก่อนจนมีทักษะพูดฟังอ่านเขียนที่เรียกได้ว่า สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่มีติดขัด จุดนี้เองทำให้ติวเตอร์สามารถเข้าใจและมองออกว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร และระดับไหน แล้วจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนแล้วส่งเสริมจุดแข็งได้…

Nisa Chumnantrakul นิสา ชำนาญตระกูล

  • 300 บาท/ชม
  • 1 รีวิว
  • บางละมุง

Ajarn Nisa / Profesora Nisa สอนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น Beginner Spanish and Spanish Conversation and Grammar โดยที่ผู้สอนได้ใช้สื่อการสอนจริงที่ให้ความรู้ทั้งในด้าน Spanish Culture และลักษณะเฉพาะทางภาษาและวิถีชีวิตของเจ้าของภาษาในวัฒนธรรมสเปนและละตินอเมริกา…