เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษารัสเซีย

ครูสอนภาษารัสเซียที่หาดใหญ่

📚 Let's Learn Together 🎻

| English | German | French | Chinese | Korean | Japanese | Thai |
| Math | Science | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |

ปริญญาโท MBA จากประเทศอังกฤษ (London)

ปริญญาตรี Business Administration จาก Mahidol University International College

มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Certification
Central Saint Martins (London) : Product Design
Le Condon Bleu School (London) : Culinary Course (2004)
University of Victoria, Canada : ESL (1999)
University of Ohio, USA : ESL (1995)
Christchurch


ชินสัคค

หาดใหญ่

สามารถฝึกการพูดกับชาวรัสเซียโดยตรงเมื่อเข้าใจการสื่อสารพื้นฐานแล้ว ได้รับหนังสือและการฝึกฟังในรูปaudio ลูกค้าสามารถเรียนภาษาตามทีตนเองสนใจในการนำไปใช้อย่่างการท่องเที่ยว โรงแรม งานบริการด้านต่างๅตามระดับที่ตนเองสนใจจากระดับเริ่มต้นถึงระดับเข้มข้น
โดยเน้นการพูด เขียน อ่าน


Natthan Joe

หาดใหญ่

รับสอนพิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษารัสเซีย
- ภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เรียนชั้นประถม 4-6, มัธยมต้น)
- ภาษาไทย (สำหรับผู้เรียนชั้นประถม 4-6, มัธยมต้น)
- สังคมศึกษา (สำหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น)
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมสอบ GAT, O-Net และ 9 วิชาสามัญ และเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
นอกจากนี้ยังสอนภาษารัสเซีย (เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศรัสเซีย)
ทุกวิชาดำเนินการสอนโดย
โจ้ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศรัสเซียระยะเวลาหนึ่งปี
- คะแนน TOEIC 890 / 990 (Listening : 465, Reading : 425), GAT

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster