เรียนภาษาฝรั่งเศส ชัยนาท ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Canadien-Français

  • ชัยนาท

สำเร็จการศึกษา ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงจาก École Internationale de Français, Université du Québec a Trois-Rivières.
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา ปี 2011 จาก Université du Québec a Trois-Rivières.
ตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็น agent d’aide socio-économique ที่ Ministère de l’Emploi et de la…