เรียนภาษาญี่ปุ่น พะเยา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนสอบ JLPT ผ่านระดับใด?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

กร

200 บาท/ชม

สอนออนไลน์ พะเยา

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2
วิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นได้ A ทั้ง 2 เทอม
ไม่มีประสบการณ์สอน หรือ สอบ JLPT
** เรียนออนไลน์ผ่าน Skype **
** เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือ ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ตนเอง **

ครูบุ๋ม Little Things Family

450 บาท/ชม1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

● สวัสดีค่ะ ครูบุ๋มจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาฯ เอกการศึกษาปฐมวัย และจบระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรงจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับสูงสุด (N1) และเป็นนักเรียนทุนการศึกษา JEES (Japan Educational Exchanges and Services)…

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่พะเยา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย