เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาจีน

คุณครูสอนภาษาจีนที่กระบี่

Prang

สอนภาษาจีน:พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
เคยศึกษาที่ประเทศจีน(ปักกิ่ง)
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK 5


ชาครียา อัสรางชัย

นางสาวชาครียา อัสรางชัย
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศิลป์ภาษาจีน
เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนafsที่สาธารณะรัฐประชาชนจีน
สอบผ่าน HSK4และ5
เกรดเฉลี่ยสะสม4.00
สามารถช่วยสอนเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประถม-ม.ต้น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประวัติศาสตร์


ภัทรธีรา พานิชกุล

ชื่อ ฝ้ายค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ม.6ศิลป์จีน ผ่านHSK 4 และ HSKK ระดับกลาง แล้ว
เคยไปแลกเปลี่ยนที่จีน6เดือน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017