เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ตาก

สุณัฐชา นิลเกตุ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อ นางสาวสุณัฐชา นิลเกตุ โบว์ อายุ 22ปี จบปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


Khim

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มีประสบการณ์สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อายุ 18 ปัจจุบันอายุ 26
-เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์เด็กสาธิต มช.


จุฑารัตน์

เยี่ยมยอด


นายธีรดนย์ พินิชกชกร

เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีประสบการณ์สอนในวิชาสังคมศึกษา


นิติรัตน์ จันทร์ธานนท์

ปัจจุบันรับราชการครู เป็นครูสอนวิชาภาไทย ทั้งในด้านหลักภาษา วรรณคดี การเขียนรายงานวิชาการ การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ และกลอนสุภาพ


พายัพ เกตุชั่ง

รับสอน คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น จนถึง ป.ตรี


วิริณ

สวัสดี ยินทีาได้ร่วมงานกันคะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737