รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
ราคา 260-380 บาท/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่สอน)

รับสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า
ราคา 250-400 บาท/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่สอน)

I can teach math and physics in English (Middle school or lower)
Cost 300-450 THB/Hrs.

จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการบิน สาขาวิชานักบินพาณิชย์ เกียรตืนิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.90
Graduated from Rangsit University, Aviation Institute, Commercial pilot major. 1st class honors with 3.90GPA

คะแนนโทอิคครั้งล่าสุด 745 คะแนน
Latest TOEIC score - 745

ICAO English proficiency LEVEL-5

มีใบอณุญาตินักบินพาณิชย์ตรีและศักย์ครูการบิน
I've got a valid Commercial pilot license with Instructor Pilot Rating

- สามารถสอนได้ทุกวัน จัดตารางสอนได้ สะดวกทุกเวลา หากจะย้ายวันหรือให้สอนนอกตารางกรุณาบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- เลือกเรียนหลายวิชาในวันเดียวกันได้
- สามารถสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือหากจะให้สอนนอกเหนือจากนั้นก็ตกลงกันได้
- การสอนจะเป็นแบบการเรียนไม่ใช่การเก็งข้อสอบ
- สามารถเดินทางไปสอนที่บ้านหรือสอนออนไลน์ก็ได้ (ค่าเดินทางตกลงตามระยะทางหากระยะทางไกล)
- ชับรถได้ มีใบขับขี่

- You can arrange the schedule as you wish and let me know so I could see if it's possible. If you want to move the date or have an extra class, please notice me 3 days prior.
- The content of the lesson could be varies, it could be either a review lesson like a school or an extra lesson which school does not provided (as your request)
- I would act as a teacher not a tutor.
- I accept both online class and home class.
- I can drive and have a driver license.

ติดต่อ (Contact)
นายกฤติกร จันทร์หิรัญ (กาย)
Mr.Krittikorn Janhirun (Guy)

ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว